பெண்கள் தனித்தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி?

Original Author: 
எண்டமூரி வீரேந்திரநாத்
Book Cover: 
Publisher: 
அல்லயன்ஸ் கம்பெனி
Blurb: 

சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் நல்ல பெயரை யாரிடம் வாங்க வேண்டும்? தன்னுடைய மனசாட்சியிடமிருந்து, அதற்கு அவர்கள் கொடுக்கும் விலை என்ன? போன்றவற்றை விளக்கி, லட்சியத்துடன் வாழ வழிகாட்டும் புத்தகம்.