பதியன் ரோஜா

Original Author: 
எண்டமூரி வீரேந்திரநாத்
Book Cover: 
Publisher: 
அல்லயன்ஸ் கம்பெனி
Blurb: 

சரண் வளர்ப்புப் பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவனுக்காகத் தங்களுடைய வாழ்க்கையையும் உயிரையும் தியாகம் செய்ய முனவந்த ஒரு தம்பதியரின் கதை. சரணுக்காக இவர்கள் படும் துன்பங்கள் அவனுடைய சொந்த பெற்றோர் கூட பட்டிருப்பார்களா? மிகவும் விறுவிறுப்பான நாவல்.