காஸநோவா 99

Original Author: 
எண்டமூரி வீரேந்திரநாத்
Book Cover: 
Publisher: 
அல்லயன்ஸ் கம்பெனி
Blurb: 

நாட்டுப்பற்றையும், காதலையும் சம அளவில் கலந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்நாவல் வாசகர்கள் மனதில் நீங்காத இடம் பெறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.