பந்தம் பவித்ரம்

Original Author: 
எண்டமூரி வீரேந்திரநாத்
Book Cover: 
Publisher: 
அல்லயன்ஸ் கம்பெனி
Blurb: 

அகல்யா மனதில் ஏற்பட்ட அதிருப்தியினால் வாழ்க்கையில் தடம் புரளுகிறாள். சமுதாயக் கோட்பாடுகள் என்ற போர்வையில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநியாயங்களுக்கு பலியான ராக்காயி சுயநம்பிக்கையினால் வாழ்வை சீரமைத்துக் கொள்கிறாள். இரண்டு பெண்களின் வாழ்க்கையை, எண்ணங்களின் மேம்பாட்டை எடுத்துக் காட்டும் முயற்சி இது.